Ανακοίνωση 13 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα» με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

13 Μαρτίου 2018

 

Αξιότιμα μέλη,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία είχε αποφασίσει κατά την συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2017 να κατατεθεί αγωγή, για αποζημίωση από τους αντικειμενικά υπεύθυνους όπως το Καταστατικό προσδιορίζει στα πρόσωπα της τότε Διοίκησης κ.κ. Γεωργίου Βασιλογεώργη Προέδρου, Άγι Παπαδόπουλου Ταμία και για την κα Άρτεμης Δενδρινού για τα όσα αναφέρονται στην ομολογία του κ. Παναγιώτη Σουλιώτη περί αυτής.

Κατόπιν εισηγήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία προσυπέγραψαν ακόμη πέντε μέλη, το Δ.Σ. επανεξέτασε το θέμα στην Συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2018 και αποφάσισε εκ νέου κατά πλειοψηφία, να μην κατατεθεί αγωγή εναντίον των ανωτέρω προσώπων.

Υπέρ της εγέρσεως αγωγής ψήφισαν τα εξής μέλη του Δ.Σ.: Κούτσης Βασίλειος Πρόεδρος, Δαδαβέσης Θεόδωρος Αντιπρόεδρος, Νίκος Ζωγόπουλος Ταμίας, Κασιάπης Λεωνίδας Γενικός Γραμματέας και Τσάκωνας Παναγιώτης Μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                      Λεωνίδας Κασιάπης

 

 


Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»  με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

27 Δεκεμβρίου 2017

 

Αξιότιμα Μέλη,

Με την ευκαιρία της Νέας Χρονιάς όλα τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης διαβιβάζουν στα μέλη του Σωματείου θερμές εγκάρδιες ευχές ευχόμενοι όπως το Νέον Έτος φέρει σε όλους υγεία, επιτυχίες και προκοπή.

Εάν όλοι μαζί προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον είναι βέβαιο ότι θα επιτύχουμε.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                      Λεωνίδας Κασιάπης

 

 


Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»  με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

27 Νοεμβρίου 2017

 

Αξιότιμα Μέλη,

Πριν ακριβώς ένα μήνα αναρτήσαμε την ανακοίνωση η οποία σκοπό είχε να πληροφορήσουμε τα μέλη του σωματείου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού μεταξύ των υποχρεώσεων των μελών του σωματείου μας είναι και αυτή της καταβολής τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

Η μηνιαία συνδρομή των μελών του Σωματείου είναι 2€.

Με την παρούσα επαναλαμβάνουμε προς τα αξιότιμα Μέλη του Σωματείου ότι μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής τους καταθέτοντας το ποσόν που επιθυμούν στους εξής Τραπεζικούς Λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Αριθμός Λογαριασμού  108-29610-756

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αριθμός Λογαριασμού  6379 – 126744 – 065

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα πρέπει υποχρεωτικά στην αιτιολογία πληρωμής να δηλώσετε ΟΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ ώστε να είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί η συνδρομή σας και να πιστωθεί κανονικά στην μερίδα σας. Από την πλευρά του Ταμείου θα εκδοθούν ονομαστικές αποδείξεις και θα σταλούν με συστημένη επιστολή στην διεύθυνσή σας.

Πέραν του θέματος των Συνδρομών κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2017 συζητήθηκαν και άλλα θέματα τα οποία για ενημέρωσή σας παραθέτουμε εν συντομία παρακάτω:

• Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην κάνει επί του παρόντος καμία περαιτέρω ενέργεια για το θέμα της μονομερούς καταγγελίας, από την πλευρά του Τεκτονικού Ιδρύματος, του Χρησιδανείου για τον Υπόγειο χώρο του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών.

• Για το θέμα της κατάχρησης η οποία ανακαλύφθηκε στο Ταμείο του Σωματείου η ποινική ευθύνη διερευνάται από την 8η Τακτική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εκλήθησαν και κατέθεσαν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου.

Για την αναζήτηση αποζημίωσης (Αστική Ευθύνη) είχε κατατεθεί αγωγή την 10/12/2016 κατά του κ. Παναγιώτη Σουλιώτη, η οποία λόγω του ότι τότε δεν υπήρχε διοίκηση στο Σωματείο δεν μπορούσε να υποστηριχθεί και αναγκαστικά θα οδηγηθεί σε ματαίωση κατά την δικάσιμο της 14ης Δεκεμβρίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Νομικός Σύμβουλος δια κλήσεως επαναφέρει την αγωγή αυτή προς εκδίκαση το συντομότερο.

Επίσης κατά πλειοψηφία αποφάσισε να κατατεθεί αγωγή, προς αναζήτηση ευθυνών εκ του Καταστατικού προβλεπόμενα στα πρόσωπα της τότε Διοίκησης  κ.κ. Γεωργίου Βασιλογεώργη Προέδρου, Άγι Παπαδόπουλου Ταμία και της κας Άρτεμης Δενδρινού για τα όσα αναφέρονται στην ομολογία του κ. Παναγιώτη Σουλιώτη.

• Ένας αριθμός μελών του Σωματείου είχαν καταθέσει αγωγή κατά του Σωματείου με την οποία ζητούν την αλλαγή της ονομασίας του Σωματείου ώστε να απαλειφθεί ο διακριτικός τίτλος «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» ως επίσης ζητούν να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάρχει σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην αντικρούσουμε την αγωγή αυτή.

• Ο κ. Ταμίας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι οι προσπάθειες του να παραδοθούν από την εν αναστολή Διοίκηση τα οικονομικά στοιχεία του Λογιστηρίου δεν είχαν αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο Λογιστής του Σωματείου έχει αναφέρει εγγράφως ότι τα στοιχεία/έγγραφα/παραστατικά τα οποία είχαν παραδοθεί την 17η Ιουλίου 2017 δεν είναι επαρκή για να λειτουργήσει το Λογιστήριο. Επίσης δεν έχουμε μέχρι σήμερα και τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων η εν αναστολή Διοίκηση είχε συντάξει την φορολογική Δήλωση του έτους 2016 την οποία υπέγραψε και υπέβαλε ο Πρόεδρος της προσωρινής Διοίκησης με τον Λογιστή του Σωματείου.

Το Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει και αναμένει την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου.

Μετά την συνεδρίαση οι προσπάθειες του Ταμία συνεχίσθηκαν και θα γίνουν νέες συναντήσεις με τον Ταμία της εν αναστολή Διοίκησης με την ελπίδα ότι με τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα μας παραδώσουν θα μπορέσουμε να θέσουμε το Λογιστήριο σε λειτουργία η οποία θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

• Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έγινε επιστολή προς τους πραγματογνώμονες οι οποίοι ορίσθηκαν με την 132/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία δηλώνουμε ότι είμαστε στην διάθεσή τους και τους παρακαλούμε να επισπεύσουν τις από την πλευρά τους ενέργειες. Η επιστολή μας αυτή κοινοποιήθηκε και στην 8η Τακτική Ανακρίτρια η οποία ζήτησε να ενημερωθεί για την πρόοδο της πραγματογνωμοσύνης.

Θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε εν συντομία τα θέματα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Σωματείου προς ενημέρωση των μελών του Σωματείου διότι περιήλθαν σε γνώση μας σχόλια συγκεκριμένων μελών της εν αναστολή Διοίκησης με τα οποία μας κατηγορούν για αδράνεια λέγοντας «δεν κάνουν τίποτα»

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε για ακόμη μία φορά ότι η προσωρινή Διοίκηση θα κάνει ότι είναι δυνατόν, εντός των πλαισίων του νόμου και του διατακτικού της απόφασης 1345/2017.

Παρακαλούμε τα μέλη του Σωματείου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Σωματείο να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   [email protected]

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                      Λεωνίδας Κασιάπης

 

 


Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»  με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

6 Νοεμβρίου 2017

 

 

Αξιότιμα μέλη,

Προς ενημέρωσή σας την 5η Οκτωβρίου 2017,ο Αντιπρόεδρος της προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου μας Δημήτριος Μακρατζάκης υπέβαλε την παραίτησή του με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το κείμενο της οποίας παρατίθεται αυτούσιο:

 

«Αγαπητέ κ.Πρόεδρε, 

με λύπη μου σας γνωρίζω ότι προσωπικοί και επαγγελματικοί λόγοι δε μου επιτρέπουν πλέον να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου ως μέλος και μάλιστα, ως Αντιπροέδρου, του Σωματείου ‘’Τεκτονική Αδελφότητα’’ με τον διακριτικό τίτλο ‘’Μεγάλη Στοά της Ελλάδος’’. 

Κατόπιν αυτού, υποβάλλω την παραίτησή μου από την προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς υμάς προσωπικώς και προς τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης για την μέχρι τώρα συνεργασία μας και να ευχηθώ ευόδωση των εργασιών σας, επ’ ωφελία των μελών του Σωματείου και του εν Ελλάδι Τεκτονισμού. 

Μετά τιμής

Δημήτριος Μακρατζάκης»

 

Η θέση του κ. Δημητρίου Μακρατζάκη και κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου, καλύφθηκε από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ. Αναστάσιο Μπουρμπούλια.

Την 19η Οκτωβρίου 2017, υπέβαλε την παραίτησή του και έτερο μέλος της προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου, ο κ. Αέτιος Τζιφάκης με επιστολή που απέστειλλε προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η οποία παρατίθεται αυτούσια: Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα» με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος 

 

«ΠΡΟΣ 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου με την επωνυμία ‘’Τεκτονική Αδελφότητα’’ και τον διακριτικό τίτλο ‘’Μεγάλη Στοά της Ελλάδος’’ κ.Βασίλειο Κούτση 

ΘΕΜΑ: Υποβολή παραιτήσεως σχετικά απόφασης 1345/2017 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

Φίλτατε Πρόεδρε, 

με την παρούσα μου και για καθαρά προσωπικούς λόγους σας υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος της προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου με την επωνυμία ‘’Τεκτονική Αδελφότητα’’ και τον διακριτικό τίτλο ‘’Μεγάλη Στοά της Ελλάδος’’. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Αετός Τζιφάκης»

 

Η θέση του κ. Αέτιου Τζιφάκη και κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου, καλύφθηκε από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος κ. Ιγνάντιο Κρανιδιώτη.

Κατόπιν των ανωτέρω την 19η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας την θέση κατέλαβε με πλειοψηφία ο κ. Θεόδωρος Δαρδαβέσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                      Λεωνίδας Κασιάπης

 

 


Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

30 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Αξιότιμα Μέλη,

 

Θέλουμε να ενημερώσουμε τα Μέλη του Σωματείου μας ότι η μόνη έγκυρη και αληθής ενημέρωση για τις ενέργειες και τις αποφάσεις της προσωρινής Διοίκησης του Σωματείου, δίδεται ΜΟΝΟ μέσω του επισήμου ιστότοπου http://www.adelfotita.gr. Ο,τιδήποτε έχει αναρτηθεί ή θα αναρτηθεί σε άλλους ιστότοπους ή προσωπικά e-mails μπορεί εκ προοιμίου να θεωρηθεί ανακριβές και αφερέγγυο δεδομένου ότι δεν προέρχεται από την προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                    Λεωνίδας Κασιάπης


Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»  με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

27 Οκτωβρίου 2017

 

 

Αξιότιμα Μέλη,

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού μεταξύ των υποχρεώσεων των μελών του σωματείου μας είναι και αυτή της καταβολής τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

 

Με απόφαση της υπό αναστολή Διοίκησης η μηνιαία συνδρομή των μελών έχει ορισθεί στο ποσό των δύο (2) ΕΥΡΩ. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν, σύμφωνα με το όσα ορίζει το Καταστατικό, στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους μία εκ των οποίων είναι η καταβολή των ετήσιων συνδρομών τους.

 

Με την παρούσα γνωστοποιούμε προς τα αξιότιμα Μέλη του Σωματείου ότι μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής τους καταθέτοντας το ποσόν που επιθυμούν στους εξής Τραπεζικούς Λογαριασμούς:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Αριθμός Λογαριασμού 108-29610-756

(IBAN GR GR1301101080000010829610756)

 

ΤΡΑΠΕΖA ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αριθμός Λογαριασμού 6379126744065

(ΙΒΑΝ GR8001713790006379136702336)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα πρέπει υποχρεωτικά στην αιτιολογία πληρωμής να δηλώσετε ΟΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ ώστε να είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί η συνδρομή σας και να πιστωθεί κανονικά στην μερίδα σας.

 

Η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] θα αποτελούσε μια πρόσθετη διευκόλυνση για τον λογιστή μας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ                                             ΝΙΚ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

 


Απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ., στην επιστολή του Κρ.: Αδ.: Ανδρέα Καραχάλιου

18 Οκτωβρίου 2017

 

 

Προς τον

Κρατ.·. Αδ.·. Ανδρέα Καραχάλιο,

Ενταύθα

18 Οκτωβρίου 2017

 

Φίλτ.·. Κρατ.·. Αδ.·. Ανδρέα

 

Διάβασα την επιστολή διαμαρτυρίας σου σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης των μελών του Σωματείου μας και σε απάντηση των όσων αναφέρεις παραθέτω τις εξής απαντήσεις:

1. Η προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου κατά την πρώτη συνεδρίαση ασχολήθηκε με το θέμα επικοινωνίας με τα μέλη του Σωματείου και μετά από διάφορες σκέψεις εξουσιοδοτήθηκα να μεταφέρω αίτημα / πρόταση προς τον Ενδοξ.·. Μεγ.·. Διδ.·. όπως όλες οι ανακοινώσεις διακινούνται μέσω των Στοών όπως και γινόταν μέχρι τότε. Η απάντηση την οποία λάβαμε ήταν αρνητική και δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να δημιουργήσουμε τον ιστότοπο www.adelfotita.gr τον οποίο και χρησιμοποιούμε έκτοτε για όλες τις ανακοινώσεις μας.

2. Σχετικά με όσα ανέφερε ο Μέγας Ρήτωρ κατά την τελευταία σύνοδο έχει δίκιο να διαμαρτύρεται γιατί η προσωρινή Διοίκηση μόνο για ένα θέμα και αυτό είναι ότι δεν έχουμε μέχρι σήμερα προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον του διότι ως αρμόδιος, σύμφωνα με το καταστατικό, επέδειξε εγκληματική αμέλεια για την διαφύλαξη και χρηστή διοίκηση των χρημάτων του σωματείου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εκτελέσουμε αυτό το καθήκον πολύ σύντομα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσα να αναφέρω πολλές ελληνικές παροιμίες αλλά περιορίζομαι να πω «θου κύριε φυλακή τω στόματί μου»

3. Το έργο της ενημέρωσης είναι δύσκολο και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της προσωρινής διοίκησης θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να το ξεπεράσουμε και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε, αρκεί να θέλουν τα μέλη του σωματείου να ενημερωθούν!!!

Με εκτίμηση & ΑΑ

Βασίλης Γ. Κούτσης 

 


Ανοικτή επιστολή Μέλους προς τον Πρόεδρο του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

17 Οκτωβρίου 2017

Φίλτ Ενδ. Αδ. Βασίλειε Κούτση,

Σας προσφωνώ με τους Τεκτονικούς σας τίτλους διότι, αν και Πρόεδρος του Σωματείου Τεκτονική Αδελφότητα, όπως υποδηλώνει και η επωνυμία του Σωματείου μας, βρίσκεστε στο αξίωμα αυτό για να υπηρετείτε και να διαχειρίζεστε Τεκτονικές υποθέσεις. Συνεπώς η τεκτονική σας ιδιότητα ( όπως και των λοιπών μελών τόσο του Συμβουλίου σας όσο όλων των μελών του Σωματείου) σαφώς υπερισχύει και προτάσσεται στις μεταξύ μας σχέσεις παντός άλλου κοσμικού – αστικού τίτλου ή ιδιότητος.

Η μακρά αυτή εισαγωγή έχει άμεση σχέση με την διαμαρτυρία την οποία σας καταθέτω με το παρόν υπόμνημα:

Στην πρόσφατη Σύνοδο Σεβασμίων, Επιθεωρητών και Κοσμητόρων της ΜΣΤΕ , στην οποίαν είχαν κληθεί “υποχρεωτικώς”(sic) και οι Αντιπρόσωποι των Σ Στ., ο Μεγ. Ρήτωρ Αδ Αγις Παπαδοπουλος αναφέρθηκε απαξιωτικά στο έργο σας. Σεις δε, και προσωπικώς και το Συμβούλιό σας, απαντήσετε μεν στις αιτιάσεις του Μεγ Ρήτορος, με ανακοίνωση όμως, η οποία διακινήθηκε μέσω του σχετικού σας site στο διαδίκτυο.

Αποτέλεσμα της τακτικής την οποία επιλέξατε για την ενημέρωση των Αδ Αδ, ήταν να παραμείνουν ουσιαστικά στην πλειοψηφία τους ανενημέρωτοι, τόσο για την υγειά αντίδρασή σας όσο για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε στην εκτέλεση του δυσκόλου έργου σας.

Θα έπρεπε να έχετε φροντίσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι ανακοινώσεις σας, οι οποίες εκ των πραγμάτων αφορούν κρίσιμα θέματα που ταλανίζουν τον Τεκτονισμό κατά τα τελευταία χρόνια, να διακινούνται μέσω των Σ. Στ. κατά τρόπον ανάλογον προς τις ανακοινώσεις και τις εγκυκλίους της ΜΣΤΕ, πράγμα το οποίο  είχε καθιερωθεί και από την προηγούμενη διοίκηση του σωματείου μας και από τις διοικήσεις της ΜΣΤΕ.

Παρά το γεγονός οτι δεν παραγνωρίζω την μάλλον βέβαιη αντίδραση της ΜΣΤΕ σε μια προσπάθεια της ενημέρωσης των Αδ Αδ μέσω των Στ Στ, πιστεύω οτι θα έπρεπε αυτή να επιδιωχθεί έστω και με δικαστική συνδρομή. Ιδιαιτέρως δε απο τη στιγμή κατα την οποία, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Μεγ. Ρήτωρ ώφειλε να γνωρίζει ότι δεν νομιμοποιείται σε οποιαδήποτε βάση η μονόπλευρη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων και εχόντων έννομο συμφέρον

ΜΤΤΑΑ
Ανδρέας Καραχαλιος.


Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

7 Οκτωβρίου 2017

 

 

Αξιότιμα Μέλη,

Πριν λίγες ημέρες έγινε η Σύνοδος Κοσμητόρων, Επιθεωρητών και Σεβασμίων της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Κατά την διάρκεια της Συνόδου ο Μέγας Ρήτωρ της ΜΣτΕ λαβών τον λόγο κατηγόρησε την Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου μας λέγοντας, με ύφος κρητικής ότι ενώ έχουμε αναλάβει την Διοίκηση προ τριμήνου δεν έχουμε κάνει τίποτα για τον οικονομικό έλεγχο και την κάθαρση που λέγαμε ότι θέλουμε και για τον λόγο αυτό η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος ανέλαβε ενέργειες για να μας πιέσει.

Ο Ταμίας του Σωματείου, καθ’ ύλη αρμόδιος, θεωρεί ότι τα μέλη του Σωματείου πρέπει να ενημερωθούν έγκυρα και άμεσα για τις ενέργειες της Διοίκησης του Σωματείου σχετικά με την οικονομική υπηρεσία και για τον λόγο αυτό παραθέτει αυτολεξεί την τελευταία μας επιστολή προς την εν αναστολή Διοίκηση.

Άρχεται

 

Προς τον

Παύλο Σαρώφ,

Αχαρνών 19, 

104 39 Αθήνα

5 Οκτωβρίου 2017

 

Κοιν.: κ. Κώστα Πολίτη

 

Αγαπητέ κ. Σαρώφ,

 

Κατά την παράδοση του βιβλίου ταμείου εισπράξεων -πληρωμών , των παραστατικών και των λοιπών λογιστικών αρχείων του Σωματείου στις 27/6/2017, είχαμε εκφράσει σαφώς την επιφύλαξη μας για την πληρότητα των παραδοθέντων βιβλίων και στοιχείων.

 

Μετά από έλεγχο που έγινε από τον λογιστή – φοροτεχνικό που όρισε η Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου όλων των μηχανογραφικών εκτυπώσεων βιβλίων και στοιχείων που μας παραδώσατε, προκύπτει ότι απαιτούνται άμεσα τα κάτωθι απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται για την ομαλή και σύμφωνη με τις φορολογικές διατάξεις συνέχιση της λειτουργίας του λογιστηρίου του Σωματείου .

 

Αναλυτικά τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία και βιβλία που ζητούμε προς άμεση παράδοση είναι τα εξής:

 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Βιβλίο Παγίων με όλα τα αναγκαία παραστατικά από 1/10/2015 – 27/06/2017
 • Όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών για τις χρήσεις 2016 &2017. Αναλυτικά : α) αποδείξεις εισπράξεων με μετρητά η μέσω τραπεζών με πρωτότυπες υπογραφές και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά όπου υπάρχουν και β) αποδείξεις πληρωμών με τις ανάλογες υπογραφές μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά πληρωμών .
 • Τα χρησιμοποιημένα μπλοκ επιταγών των τραπεζών εκδόσεως του Σωματείου με τα στοιχεία δικαιούχων και ποσών που αναφέρονται στις εν λόγω επιταγές για τις χρήσεις 2016 & 2017.
 • Όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια επί πιστώσει που αφορούν αγορές και δαπάνες του σωματείου καθώς και κάθε άλλο πρωτότυπο παραστατικό επί πιστώσει για τις χρήσεις 2016 & 2017 .

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Ισολογισμοί α) της 31/12/2015 & β) της 31/12/2016
 • Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως για τις περιόδους :
  1/1/2016-31/12/2016 & 1/1/2017-20/6/2017

 

 1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
 • Μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις για την χρήση 2016
 • Τις υποβληθείσες μηνιαίες ΑΠΔ για το 2016 και 2017
 • Μηνιαίες Βεβαιώσεις πληρωμών μισθοδοσίας

 

 1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
 • Επικαιροποιημένη κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών την 27/6/2017
 • Αναλυτική κατάσταση των οφειλόμενων συνδρομών την 27/6/2017

Ταυτόχρονα με τα ανωτέρω στοιχεία, είναι απαραίτητο για την λειτουργία του λογιστηρίου του Σωματείου – με δεδομένο ότι δεν μας παραδόθηκε κανέναν λογιστικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή ούτε και το λογιστικό πρόγραμμα (soft ware) -είναι απολύτως αναγκαίο να παραδοθούν σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (Excel)  :

 • Αναλυτικά καθολικά (καρτέλες ) όλων των λογαριασμών (Ενεργητικό-Παθητικό -Έσοδα – Έξοδα ) για τις χρήσεις 2016 &2017.
 • Όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν από το Σωματείο για τις χρήσεις 2016 &2017

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την παράδοση όλων των ανωτέρω το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από της λήψεως της παρούσης στον Ταμία του Σωματείου κ. Ν. Ζωγόπουλο και τον λογιστή – φοροτεχνικό κ. Α. Θεοδώρου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

 

Λήγει.


Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

10 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Αξιότιμα Μέλη,

Μετά την προηγούμενη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου τον μήνα Ιούλιο και έχοντας περάσει το μήνα Αύγουστο κατά τον οποίο οι περισσότεροι εξ υμών έκαναν τις διακοπές τους επανερχόμαστε με την παρούσα ανακοίνωση για να σας ενημερώσουμε επί όσων πραγματοποιήσαμε τις προηγούμενες 50 ημέρες.

Καθ’ όλη την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας να ανασυγκροτήσουμε την λειτουργική δυνατότητα της Διοίκησης του Σωματείου. Για τον σκοπό αυτό:

1. Παραλάβαμε τους ενοικιασμένους στο όνομα του Σωματείου χώρους στο κτήριο της οδού Σουρμελή 2, παραπλεύρως του Τεκτονικού Μεγάρου, και μετά από σημαντικές προσπάθειες το Σωματείο έχει σήμερα Γραφεία τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του.

2. Αγοράσαμε όσο φθηνότερα γίνεται μερικές καρέκλες και 3 τραπέζια (τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Συμβουλίου) και δύο γραφεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την Γραμματεία και το Ταμείο.

3. Αποκτήσαμε τηλεφωνική γραμμή ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία των μελών του Σωματείου με την Διοίκηση, δημιουργήσαμε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του Σωματείου μέσω της οποίας θα έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη μας.Αυτές οι απλές ενέργειες εν μέσω θέρους και με τις απίθανες δυσκολίες τις οποίες συναντούμε καθημερινά πιστέψτε μας δεν ήταν καθόλου εύκολο να πραγματοποιηθούν .

Στο σημείο αυτό αξίζει να σκεφθούμε ότι μετά από 9 χρόνια λειτουργίας και τόσα χρήματα τα οποία έδωσαν τα μέλη μας ως συνδρομές, το Σωματείο παρουσιάσθηκε να μην έχει στην ιδιοκτησία του ούτε μία καρέκλα!!!! Αυτό θα ερευνηθεί και ελπίζουμε πραγματικά να μην έχει αγορασθεί τίποτε στο όνομα του Σωματείου γιατί διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να αναζητήσουμε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

Εκτός από την λειτουργική συγκράτηση του Σωματείου έπρεπε κατά την διάρκεια του Αυγούστου να φροντίσουμε και τρέχουσες δικαστικές υποθέσεις τις οποίες κληρονομήσαμε και νέες υποθέσεις τις οποίες έχουμε καθήκον να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό και νηφαλιότητα υπέρ των συμφερόντων των μελών μας και όπως επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται μπροστά μας μπορεί να το κατατάξουμε στις εξής επικεφαλίδες:

Α) Να μελετήσουμε προσεκτικά τα στοιχεία που παραλάβαμε ώστε να συγκροτηθεί μία κατάσταση που να αναφέρει ακριβοδίκαια τα Ταμιακώς Εντάξει μέλη μας. Μεγάλο και δύσκολο έργο διότι επ’ αυτού δεν παραλάβαμε καμία συγκεκριμένη ενημέρωση (δεν υπήρχε ή δεν μας παραδόθηκε;).

Β) Να συμβάλουμε στην παροχή όλων των στοιχείων τα οποία θα ζητήσουν οι πραγματογνώμονες που ορίσθηκαν από το Δικαστήριο με την 132/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η κάθαρση πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα και με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Γ) Να ετοιμάσουμε όλα τα στοιχεία και τις τυπικές προϋποθέσεις ώστε όταν επέλθει ο χρόνος που ορίζει η απόφαση διορισμού μας να έχουν τα μέλη την δυνατότητα να πάρουν τις αποφάσεις που θεωρούν αναγκαίες και αρμόζουσες για το μέλλον.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζετε το καταστατικό και τον σκοπό που αναφέρεται σ’ αυτόν, είναι στην δική σας διακριτική ευχέρεια να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία είναι μέσα στις προβλέψεις του καταστατικού. Εμείς θα σταθούμε συμπαραστάτες και βοηθοί στις πρωτοβουλίες σας.
Κανένα μέλος της Προσωρινής Διοίκησης δεν πιστεύει ότι οι διαφορές των απόψεων που μπορεί να έχουμε αποτελεί αιτία ακραίων ενεργειών, αντίθετα πιστεύουμε ότι οι ακραίες ενέργειες αποτελούν απλά αντίδραση και ακραίες συμπεριφορές και άδικες προσωπικές επιθέσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας παρακολουθεί τα συμβαίνοντα με πραγματική λύπη και προβληματισμό. Κανείς δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε κανενός είδους προσωπικές στρατηγικές διότι καμία προσωπική στρατηγική επικράτησης δεν είναι ανιδιοτελής.

Όλοι εσείς που σιωπηλά παρακολουθείτε τα πράγματα και τους οποίους μερικοί έχουν αρχίσει πρόσφατα να χλευάζουν με διάφορα δημοσιεύματα  στο διαδίκτυο αποτελείτε κατά την γνώμη μας την μεγάλη δύναμη η οποία είναι άξια σεβασμού και προσοχής.

Από τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Προσωρινή Διοίκηση εύκολα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες:Η Διεύθυνση των Γραφείων μας είναι στην οδό Σουρμελή 2, στον 2ο Όροφο.

Η διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι: www.adelfotita.gr

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: [email protected]

Το τηλέφωνο είναι 2130455685

Η παρούσα ανακοίνωση συζητήθηκε στον Διοικητικό Συμβούλιο της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των μελών του.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                    Λεωνίδας Κασιάπης