Ανακοίνωση 8 Νοεμβρίου 2018

  • 0

Ανακοίνωση 8 Νοεμβρίου 2018

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα» με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

8 Νοεμβρίου 2018

 

 

Aξιότιμα  μέλη του Σωματείου “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ”,

Σας ενημερώνουμε ότι κατετέθη αγωγή αποζημίωσης ποσού 663.000 ευρώ  στρεφόμενη κατά των αντικειμενικώς υπευθύνων 2013-2018 σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, αναφορικά με το έλλειμμα του ταμείου.

Η παρούσα κατατεθείσα αγωγή εκκρεμούσε από την προηγούμενη προσωρινή Διοίκηση   και υπόκειτο σε παραγραφή μετά την 31-12-2018.

Το σωματείο εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία και τα ελλείμματα προηγουμένων χρήσεων και επιφυλάσσεται να καταθέσει και έτερη αγωγή για τις χρήσεις ,  εφόσον δεν έχουν παραγραφεί

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Μαρίνος Πετρόπουλος                                           Λεωνίδας Κασιάπης


Leave a Reply