ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύμφωνα την απόφαση 1345/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε την 22α Μαΐου 2017 διορίσθηκε προσωρινή Διοίκηση η οποία σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφαση του Δικαστηρίου συγκροτήθηκε σε σώμα την 26η Μαΐου 2017.

Η Διοίκηση ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Κο Βασίλη Κούτση, Γενικό Γραμματέα τον Κο Λεωνίδα Κασιάπη και Ταμία τον Κο Νικόλαο Ζωγόπουλο.