ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύμφωνα την απόφαση 1345/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε την 22α Μαΐου 2017 διορίσθηκε προσωρινή Διοίκηση η οποία σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφαση του Δικαστηρίου συγκροτήθηκε σε σώμα την 26η Μαΐου 2017.

Η Διοίκηση ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Κο Βασίλη Κούτση, Γενικό Γραμματέα τον Κο Λεωνίδα Κασιάπη και Ταμία τον Κο Νικόλαο Ζωγόπουλο.

Στίς  12-10-2018 επήλθε έλλειψη Διοίκησης στο σωματείο μας λόγω παραιτήσεως μελών και του θανάτου του Μέλους Παναγιώτη Τσάκωνα.

Στις 18-10-2018 με την απόφαση 3674/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διορίσθηκε νέα Προσωρινή Διοίκηση  η οποία συγκροτήθηκε σε Σώμα :

Μαρίνος Πετρόπουλος – Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κοντούλης – Αντιπρόεδρος

Λεωνίδας Κασιάπης – Γενικός Γραμματέας

Ηλίας Τριγλιανός – Ταμίας

Χρήστος Σχοινοχωρίτης – Μέλος

Δημήτριος Ζρέικατ – Μέλος

Αθανάσιος Παπανδρώνης – Μέλος

Λουκάς Χόνδρος – Μέλος

Κωνσταντίνος Αργείτης – Μέλος

Μάριος Οικόπουλος – Μέλος

Γεώργιος Σαμαρνιώτης – Μέλος