Ανακοίνωση 13 Μαρτίου 2018

  • 0

Ανακοίνωση 13 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα» με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

13 Μαρτίου 2018

 

Αξιότιμα μέλη,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία είχε αποφασίσει κατά την συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2017 να κατατεθεί αγωγή, για αποζημίωση από τους αντικειμενικά υπεύθυνους όπως το Καταστατικό προσδιορίζει στα πρόσωπα της τότε Διοίκησης κ.κ. Γεωργίου Βασιλογεώργη Προέδρου, Άγι Παπαδόπουλου Ταμία και για την κα Άρτεμης Δενδρινού για τα όσα αναφέρονται στην ομολογία του κ. Παναγιώτη Σουλιώτη περί αυτής.

Κατόπιν εισηγήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία προσυπέγραψαν ακόμη πέντε μέλη, το Δ.Σ. επανεξέτασε το θέμα στην Συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2018 και αποφάσισε εκ νέου κατά πλειοψηφία, να μην κατατεθεί αγωγή εναντίον των ανωτέρω προσώπων.

Υπέρ της εγέρσεως αγωγής ψήφισαν τα εξής μέλη του Δ.Σ.: Κούτσης Βασίλειος Πρόεδρος, Δαδαβέσης Θεόδωρος Αντιπρόεδρος, Νίκος Ζωγόπουλος Ταμίας, Κασιάπης Λεωνίδας Γενικός Γραμματέας και Τσάκωνας Παναγιώτης Μέλος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                      Λεωνίδας Κασιάπης

 

 


Leave a Reply