Ανακοίνωση 27 Νοεμβρίου 2017

  • 0

Ανακοίνωση 27 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»  με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

27 Νοεμβρίου 2017

 

Αξιότιμα Μέλη,

Πριν ακριβώς ένα μήνα αναρτήσαμε την ανακοίνωση η οποία σκοπό είχε να πληροφορήσουμε τα μέλη του σωματείου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού μεταξύ των υποχρεώσεων των μελών του σωματείου μας είναι και αυτή της καταβολής τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

Η μηνιαία συνδρομή των μελών του Σωματείου είναι 2€.

Με την παρούσα επαναλαμβάνουμε προς τα αξιότιμα Μέλη του Σωματείου ότι μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής τους καταθέτοντας το ποσόν που επιθυμούν στους εξής Τραπεζικούς Λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Αριθμός Λογαριασμού  108-29610-756

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αριθμός Λογαριασμού  6379 – 126744 – 065

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα πρέπει υποχρεωτικά στην αιτιολογία πληρωμής να δηλώσετε ΟΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ ώστε να είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί η συνδρομή σας και να πιστωθεί κανονικά στην μερίδα σας. Από την πλευρά του Ταμείου θα εκδοθούν ονομαστικές αποδείξεις και θα σταλούν με συστημένη επιστολή στην διεύθυνσή σας.

Πέραν του θέματος των Συνδρομών κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2017 συζητήθηκαν και άλλα θέματα τα οποία για ενημέρωσή σας παραθέτουμε εν συντομία παρακάτω:

• Το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην κάνει επί του παρόντος καμία περαιτέρω ενέργεια για το θέμα της μονομερούς καταγγελίας, από την πλευρά του Τεκτονικού Ιδρύματος, του Χρησιδανείου για τον Υπόγειο χώρο του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών.

• Για το θέμα της κατάχρησης η οποία ανακαλύφθηκε στο Ταμείο του Σωματείου η ποινική ευθύνη διερευνάται από την 8η Τακτική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας εκλήθησαν και κατέθεσαν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου.

Για την αναζήτηση αποζημίωσης (Αστική Ευθύνη) είχε κατατεθεί αγωγή την 10/12/2016 κατά του κ. Παναγιώτη Σουλιώτη, η οποία λόγω του ότι τότε δεν υπήρχε διοίκηση στο Σωματείο δεν μπορούσε να υποστηριχθεί και αναγκαστικά θα οδηγηθεί σε ματαίωση κατά την δικάσιμο της 14ης Δεκεμβρίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως ο Νομικός Σύμβουλος δια κλήσεως επαναφέρει την αγωγή αυτή προς εκδίκαση το συντομότερο.

Επίσης κατά πλειοψηφία αποφάσισε να κατατεθεί αγωγή, προς αναζήτηση ευθυνών εκ του Καταστατικού προβλεπόμενα στα πρόσωπα της τότε Διοίκησης  κ.κ. Γεωργίου Βασιλογεώργη Προέδρου, Άγι Παπαδόπουλου Ταμία και της κας Άρτεμης Δενδρινού για τα όσα αναφέρονται στην ομολογία του κ. Παναγιώτη Σουλιώτη.

• Ένας αριθμός μελών του Σωματείου είχαν καταθέσει αγωγή κατά του Σωματείου με την οποία ζητούν την αλλαγή της ονομασίας του Σωματείου ώστε να απαλειφθεί ο διακριτικός τίτλος «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» ως επίσης ζητούν να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάρχει σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην αντικρούσουμε την αγωγή αυτή.

• Ο κ. Ταμίας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι οι προσπάθειες του να παραδοθούν από την εν αναστολή Διοίκηση τα οικονομικά στοιχεία του Λογιστηρίου δεν είχαν αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο Λογιστής του Σωματείου έχει αναφέρει εγγράφως ότι τα στοιχεία/έγγραφα/παραστατικά τα οποία είχαν παραδοθεί την 17η Ιουλίου 2017 δεν είναι επαρκή για να λειτουργήσει το Λογιστήριο. Επίσης δεν έχουμε μέχρι σήμερα και τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων η εν αναστολή Διοίκηση είχε συντάξει την φορολογική Δήλωση του έτους 2016 την οποία υπέγραψε και υπέβαλε ο Πρόεδρος της προσωρινής Διοίκησης με τον Λογιστή του Σωματείου.

Το Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει και αναμένει την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου.

Μετά την συνεδρίαση οι προσπάθειες του Ταμία συνεχίσθηκαν και θα γίνουν νέες συναντήσεις με τον Ταμία της εν αναστολή Διοίκησης με την ελπίδα ότι με τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα μας παραδώσουν θα μπορέσουμε να θέσουμε το Λογιστήριο σε λειτουργία η οποία θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

• Το Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι έγινε επιστολή προς τους πραγματογνώμονες οι οποίοι ορίσθηκαν με την 132/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία δηλώνουμε ότι είμαστε στην διάθεσή τους και τους παρακαλούμε να επισπεύσουν τις από την πλευρά τους ενέργειες. Η επιστολή μας αυτή κοινοποιήθηκε και στην 8η Τακτική Ανακρίτρια η οποία ζήτησε να ενημερωθεί για την πρόοδο της πραγματογνωμοσύνης.

Θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε εν συντομία τα θέματα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Σωματείου προς ενημέρωση των μελών του Σωματείου διότι περιήλθαν σε γνώση μας σχόλια συγκεκριμένων μελών της εν αναστολή Διοίκησης με τα οποία μας κατηγορούν για αδράνεια λέγοντας «δεν κάνουν τίποτα»

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε για ακόμη μία φορά ότι η προσωρινή Διοίκηση θα κάνει ότι είναι δυνατόν, εντός των πλαισίων του νόμου και του διατακτικού της απόφασης 1345/2017.

Παρακαλούμε τα μέλη του Σωματείου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Σωματείο να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   [email protected]

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                      Λεωνίδας Κασιάπης

 

 


Leave a Reply