Category Archives: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 0

Ανακοίνωση 27 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»  με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

27 Οκτωβρίου 2017

 

 

Αξιότιμα Μέλη,

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού μεταξύ των υποχρεώσεων των μελών του σωματείου μας είναι και αυτή της καταβολής τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

 

Με απόφαση της υπό αναστολή Διοίκησης η μηνιαία συνδρομή των μελών έχει ορισθεί στο ποσό των δύο (2) ΕΥΡΩ. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν, σύμφωνα με το όσα ορίζει το Καταστατικό, στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους μία εκ των οποίων είναι η καταβολή των ετήσιων συνδρομών τους.

 

Με την παρούσα γνωστοποιούμε προς τα αξιότιμα Μέλη του Σωματείου ότι μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση καταβολής της συνδρομής τους καταθέτοντας το ποσόν που επιθυμούν στους εξής Τραπεζικούς Λογαριασμούς:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Αριθμός Λογαριασμού 108-29610-756

(IBAN GR GR1301101080000010829610756)

 

ΤΡΑΠΕΖA ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αριθμός Λογαριασμού 6379126744065

(ΙΒΑΝ GR8001713790006379136702336)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα πρέπει υποχρεωτικά στην αιτιολογία πληρωμής να δηλώσετε ΟΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ ώστε να είναι δυνατόν να τακτοποιηθεί η συνδρομή σας και να πιστωθεί κανονικά στην μερίδα σας.

 

Η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] θα αποτελούσε μια πρόσθετη διευκόλυνση για τον λογιστή μας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ                                             ΝΙΚ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

 


 • 0

Απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ., στην επιστολή του Κρ.: Αδ.: Ανδρέα Καραχάλιου

Απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ., στην επιστολή του Κρ.: Αδ.: Ανδρέα Καραχάλιου

18 Οκτωβρίου 2017

 

 

Προς τον

Κρατ.·. Αδ.·. Ανδρέα Καραχάλιο,

Ενταύθα

18 Οκτωβρίου 2017

 

Φίλτ.·. Κρατ.·. Αδ.·. Ανδρέα

 

Διάβασα την επιστολή διαμαρτυρίας σου σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης των μελών του Σωματείου μας και σε απάντηση των όσων αναφέρεις παραθέτω τις εξής απαντήσεις:

1. Η προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου κατά την πρώτη συνεδρίαση ασχολήθηκε με το θέμα επικοινωνίας με τα μέλη του Σωματείου και μετά από διάφορες σκέψεις εξουσιοδοτήθηκα να μεταφέρω αίτημα / πρόταση προς τον Ενδοξ.·. Μεγ.·. Διδ.·. όπως όλες οι ανακοινώσεις διακινούνται μέσω των Στοών όπως και γινόταν μέχρι τότε. Η απάντηση την οποία λάβαμε ήταν αρνητική και δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να δημιουργήσουμε τον ιστότοπο www.adelfotita.gr τον οποίο και χρησιμοποιούμε έκτοτε για όλες τις ανακοινώσεις μας.

2. Σχετικά με όσα ανέφερε ο Μέγας Ρήτωρ κατά την τελευταία σύνοδο έχει δίκιο να διαμαρτύρεται γιατί η προσωρινή Διοίκηση μόνο για ένα θέμα και αυτό είναι ότι δεν έχουμε μέχρι σήμερα προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον του διότι ως αρμόδιος, σύμφωνα με το καταστατικό, επέδειξε εγκληματική αμέλεια για την διαφύλαξη και χρηστή διοίκηση των χρημάτων του σωματείου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εκτελέσουμε αυτό το καθήκον πολύ σύντομα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσα να αναφέρω πολλές ελληνικές παροιμίες αλλά περιορίζομαι να πω «θου κύριε φυλακή τω στόματί μου»

3. Το έργο της ενημέρωσης είναι δύσκολο και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της προσωρινής διοίκησης θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να το ξεπεράσουμε και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε, αρκεί να θέλουν τα μέλη του σωματείου να ενημερωθούν!!!

Με εκτίμηση & ΑΑ

Βασίλης Γ. Κούτσης 

 


 • 0

Ανοικτή επιστολή Μέλους 17 Οκτωβρίου 2017

Ανοικτή επιστολή Μέλους προς τον Πρόεδρο του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

17 Οκτωβρίου 2017

Φίλτ Ενδ. Αδ. Βασίλειε Κούτση,

Σας προσφωνώ με τους Τεκτονικούς σας τίτλους διότι, αν και Πρόεδρος του Σωματείου Τεκτονική Αδελφότητα, όπως υποδηλώνει και η επωνυμία του Σωματείου μας, βρίσκεστε στο αξίωμα αυτό για να υπηρετείτε και να διαχειρίζεστε Τεκτονικές υποθέσεις. Συνεπώς η τεκτονική σας ιδιότητα ( όπως και των λοιπών μελών τόσο του Συμβουλίου σας όσο όλων των μελών του Σωματείου) σαφώς υπερισχύει και προτάσσεται στις μεταξύ μας σχέσεις παντός άλλου κοσμικού – αστικού τίτλου ή ιδιότητος.

Η μακρά αυτή εισαγωγή έχει άμεση σχέση με την διαμαρτυρία την οποία σας καταθέτω με το παρόν υπόμνημα:

Στην πρόσφατη Σύνοδο Σεβασμίων, Επιθεωρητών και Κοσμητόρων της ΜΣΤΕ , στην οποίαν είχαν κληθεί “υποχρεωτικώς”(sic) και οι Αντιπρόσωποι των Σ Στ., ο Μεγ. Ρήτωρ Αδ Αγις Παπαδοπουλος αναφέρθηκε απαξιωτικά στο έργο σας. Σεις δε, και προσωπικώς και το Συμβούλιό σας, απαντήσετε μεν στις αιτιάσεις του Μεγ Ρήτορος, με ανακοίνωση όμως, η οποία διακινήθηκε μέσω του σχετικού σας site στο διαδίκτυο.

Αποτέλεσμα της τακτικής την οποία επιλέξατε για την ενημέρωση των Αδ Αδ, ήταν να παραμείνουν ουσιαστικά στην πλειοψηφία τους ανενημέρωτοι, τόσο για την υγειά αντίδρασή σας όσο για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε στην εκτέλεση του δυσκόλου έργου σας.

Θα έπρεπε να έχετε φροντίσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι ανακοινώσεις σας, οι οποίες εκ των πραγμάτων αφορούν κρίσιμα θέματα που ταλανίζουν τον Τεκτονισμό κατά τα τελευταία χρόνια, να διακινούνται μέσω των Σ. Στ. κατά τρόπον ανάλογον προς τις ανακοινώσεις και τις εγκυκλίους της ΜΣΤΕ, πράγμα το οποίο  είχε καθιερωθεί και από την προηγούμενη διοίκηση του σωματείου μας και από τις διοικήσεις της ΜΣΤΕ.

Παρά το γεγονός οτι δεν παραγνωρίζω την μάλλον βέβαιη αντίδραση της ΜΣΤΕ σε μια προσπάθεια της ενημέρωσης των Αδ Αδ μέσω των Στ Στ, πιστεύω οτι θα έπρεπε αυτή να επιδιωχθεί έστω και με δικαστική συνδρομή. Ιδιαιτέρως δε απο τη στιγμή κατα την οποία, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Μεγ. Ρήτωρ ώφειλε να γνωρίζει ότι δεν νομιμοποιείται σε οποιαδήποτε βάση η μονόπλευρη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων και εχόντων έννομο συμφέρον

ΜΤΤΑΑ
Ανδρέας Καραχαλιος.


 • 0

Ανακοίνωση 7 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

7 Οκτωβρίου 2017

 

 

Αξιότιμα Μέλη,

Πριν λίγες ημέρες έγινε η Σύνοδος Κοσμητόρων, Επιθεωρητών και Σεβασμίων της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Κατά την διάρκεια της Συνόδου ο Μέγας Ρήτωρ της ΜΣτΕ λαβών τον λόγο κατηγόρησε την Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου μας λέγοντας, με ύφος κρητικής ότι ενώ έχουμε αναλάβει την Διοίκηση προ τριμήνου δεν έχουμε κάνει τίποτα για τον οικονομικό έλεγχο και την κάθαρση που λέγαμε ότι θέλουμε και για τον λόγο αυτό η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος ανέλαβε ενέργειες για να μας πιέσει.

Ο Ταμίας του Σωματείου, καθ’ ύλη αρμόδιος, θεωρεί ότι τα μέλη του Σωματείου πρέπει να ενημερωθούν έγκυρα και άμεσα για τις ενέργειες της Διοίκησης του Σωματείου σχετικά με την οικονομική υπηρεσία και για τον λόγο αυτό παραθέτει αυτολεξεί την τελευταία μας επιστολή προς την εν αναστολή Διοίκηση.

Άρχεται

 

Προς τον

Παύλο Σαρώφ,

Αχαρνών 19, 

104 39 Αθήνα

5 Οκτωβρίου 2017

 

Κοιν.: κ. Κώστα Πολίτη

 

Αγαπητέ κ. Σαρώφ,

 

Κατά την παράδοση του βιβλίου ταμείου εισπράξεων -πληρωμών , των παραστατικών και των λοιπών λογιστικών αρχείων του Σωματείου στις 27/6/2017, είχαμε εκφράσει σαφώς την επιφύλαξη μας για την πληρότητα των παραδοθέντων βιβλίων και στοιχείων.

 

Μετά από έλεγχο που έγινε από τον λογιστή – φοροτεχνικό που όρισε η Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου όλων των μηχανογραφικών εκτυπώσεων βιβλίων και στοιχείων που μας παραδώσατε, προκύπτει ότι απαιτούνται άμεσα τα κάτωθι απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται για την ομαλή και σύμφωνη με τις φορολογικές διατάξεις συνέχιση της λειτουργίας του λογιστηρίου του Σωματείου .

 

Αναλυτικά τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία και βιβλία που ζητούμε προς άμεση παράδοση είναι τα εξής:

 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Βιβλίο Παγίων με όλα τα αναγκαία παραστατικά από 1/10/2015 – 27/06/2017
 • Όλες τις πρωτότυπες αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών για τις χρήσεις 2016 &2017. Αναλυτικά : α) αποδείξεις εισπράξεων με μετρητά η μέσω τραπεζών με πρωτότυπες υπογραφές και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά όπου υπάρχουν και β) αποδείξεις πληρωμών με τις ανάλογες υπογραφές μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά πληρωμών .
 • Τα χρησιμοποιημένα μπλοκ επιταγών των τραπεζών εκδόσεως του Σωματείου με τα στοιχεία δικαιούχων και ποσών που αναφέρονται στις εν λόγω επιταγές για τις χρήσεις 2016 & 2017.
 • Όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια επί πιστώσει που αφορούν αγορές και δαπάνες του σωματείου καθώς και κάθε άλλο πρωτότυπο παραστατικό επί πιστώσει για τις χρήσεις 2016 & 2017 .

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • Ισολογισμοί α) της 31/12/2015 & β) της 31/12/2016
 • Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως για τις περιόδους :
  1/1/2016-31/12/2016 & 1/1/2017-20/6/2017

 

 1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
 • Μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις για την χρήση 2016
 • Τις υποβληθείσες μηνιαίες ΑΠΔ για το 2016 και 2017
 • Μηνιαίες Βεβαιώσεις πληρωμών μισθοδοσίας

 

 1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
 • Επικαιροποιημένη κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών την 27/6/2017
 • Αναλυτική κατάσταση των οφειλόμενων συνδρομών την 27/6/2017

Ταυτόχρονα με τα ανωτέρω στοιχεία, είναι απαραίτητο για την λειτουργία του λογιστηρίου του Σωματείου – με δεδομένο ότι δεν μας παραδόθηκε κανέναν λογιστικό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή ούτε και το λογιστικό πρόγραμμα (soft ware) -είναι απολύτως αναγκαίο να παραδοθούν σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (Excel)  :

 • Αναλυτικά καθολικά (καρτέλες ) όλων των λογαριασμών (Ενεργητικό-Παθητικό -Έσοδα – Έξοδα ) για τις χρήσεις 2016 &2017.
 • Όλα τα παραστατικά που εκδόθηκαν από το Σωματείο για τις χρήσεις 2016 &2017

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την παράδοση όλων των ανωτέρω το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από της λήψεως της παρούσης στον Ταμία του Σωματείου κ. Ν. Ζωγόπουλο και τον λογιστή – φοροτεχνικό κ. Α. Θεοδώρου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

 

Λήγει.


 • 0

Ανακοίνωση 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

10 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

Αξιότιμα Μέλη,

Μετά την προηγούμενη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου τον μήνα Ιούλιο και έχοντας περάσει το μήνα Αύγουστο κατά τον οποίο οι περισσότεροι εξ υμών έκαναν τις διακοπές τους επανερχόμαστε με την παρούσα ανακοίνωση για να σας ενημερώσουμε επί όσων πραγματοποιήσαμε τις προηγούμενες 50 ημέρες.

Καθ’ όλη την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας να ανασυγκροτήσουμε την λειτουργική δυνατότητα της Διοίκησης του Σωματείου. Για τον σκοπό αυτό:

1. Παραλάβαμε τους ενοικιασμένους στο όνομα του Σωματείου χώρους στο κτήριο της οδού Σουρμελή 2, παραπλεύρως του Τεκτονικού Μεγάρου, και μετά από σημαντικές προσπάθειες το Σωματείο έχει σήμερα Γραφεία τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του.

2. Αγοράσαμε όσο φθηνότερα γίνεται μερικές καρέκλες και 3 τραπέζια (τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Συμβουλίου) και δύο γραφεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την Γραμματεία και το Ταμείο.

3. Αποκτήσαμε τηλεφωνική γραμμή ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία των μελών του Σωματείου με την Διοίκηση, δημιουργήσαμε και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του Σωματείου μέσω της οποίας θα έχουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη μας.Αυτές οι απλές ενέργειες εν μέσω θέρους και με τις απίθανες δυσκολίες τις οποίες συναντούμε καθημερινά πιστέψτε μας δεν ήταν καθόλου εύκολο να πραγματοποιηθούν .

Στο σημείο αυτό αξίζει να σκεφθούμε ότι μετά από 9 χρόνια λειτουργίας και τόσα χρήματα τα οποία έδωσαν τα μέλη μας ως συνδρομές, το Σωματείο παρουσιάσθηκε να μην έχει στην ιδιοκτησία του ούτε μία καρέκλα!!!! Αυτό θα ερευνηθεί και ελπίζουμε πραγματικά να μην έχει αγορασθεί τίποτε στο όνομα του Σωματείου γιατί διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να αναζητήσουμε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

Εκτός από την λειτουργική συγκράτηση του Σωματείου έπρεπε κατά την διάρκεια του Αυγούστου να φροντίσουμε και τρέχουσες δικαστικές υποθέσεις τις οποίες κληρονομήσαμε και νέες υποθέσεις τις οποίες έχουμε καθήκον να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό και νηφαλιότητα υπέρ των συμφερόντων των μελών μας και όπως επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται μπροστά μας μπορεί να το κατατάξουμε στις εξής επικεφαλίδες:

Α) Να μελετήσουμε προσεκτικά τα στοιχεία που παραλάβαμε ώστε να συγκροτηθεί μία κατάσταση που να αναφέρει ακριβοδίκαια τα Ταμιακώς Εντάξει μέλη μας. Μεγάλο και δύσκολο έργο διότι επ’ αυτού δεν παραλάβαμε καμία συγκεκριμένη ενημέρωση (δεν υπήρχε ή δεν μας παραδόθηκε;).

Β) Να συμβάλουμε στην παροχή όλων των στοιχείων τα οποία θα ζητήσουν οι πραγματογνώμονες που ορίσθηκαν από το Δικαστήριο με την 132/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η κάθαρση πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα και με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Γ) Να ετοιμάσουμε όλα τα στοιχεία και τις τυπικές προϋποθέσεις ώστε όταν επέλθει ο χρόνος που ορίζει η απόφαση διορισμού μας να έχουν τα μέλη την δυνατότητα να πάρουν τις αποφάσεις που θεωρούν αναγκαίες και αρμόζουσες για το μέλλον.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όλοι γνωρίζετε το καταστατικό και τον σκοπό που αναφέρεται σ’ αυτόν, είναι στην δική σας διακριτική ευχέρεια να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία είναι μέσα στις προβλέψεις του καταστατικού. Εμείς θα σταθούμε συμπαραστάτες και βοηθοί στις πρωτοβουλίες σας.
Κανένα μέλος της Προσωρινής Διοίκησης δεν πιστεύει ότι οι διαφορές των απόψεων που μπορεί να έχουμε αποτελεί αιτία ακραίων ενεργειών, αντίθετα πιστεύουμε ότι οι ακραίες ενέργειες αποτελούν απλά αντίδραση και ακραίες συμπεριφορές και άδικες προσωπικές επιθέσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας παρακολουθεί τα συμβαίνοντα με πραγματική λύπη και προβληματισμό. Κανείς δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε κανενός είδους προσωπικές στρατηγικές διότι καμία προσωπική στρατηγική επικράτησης δεν είναι ανιδιοτελής.

Όλοι εσείς που σιωπηλά παρακολουθείτε τα πράγματα και τους οποίους μερικοί έχουν αρχίσει πρόσφατα να χλευάζουν με διάφορα δημοσιεύματα  στο διαδίκτυο αποτελείτε κατά την γνώμη μας την μεγάλη δύναμη η οποία είναι άξια σεβασμού και προσοχής.

Από τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Προσωρινή Διοίκηση εύκολα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες:Η Διεύθυνση των Γραφείων μας είναι στην οδό Σουρμελή 2, στον 2ο Όροφο.

Η διεύθυνση στο διαδίκτυο είναι: www.adelfotita.gr

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: [email protected]

Το τηλέφωνο είναι 2130455685

Η παρούσα ανακοίνωση συζητήθηκε στον Διοικητικό Συμβούλιο της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των μελών του.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                    Λεωνίδας Κασιάπης


 • 0

Ανακοίνωση 14 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση προς τα Μέλη του Σωματείου «Τεκτονική Αδελφότητα»με τον δ. τ. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος

14 Ιουλίου 2017

 

Αξιότιμα Μέλη,

Η παρούσα ανακοίνωση σκοπό έχει να ενημερώσει όλα τα μέλη του Σωματείου με την αρμόζουσα εγκυρότητα επί των τελευταίων εξελίξεων, αν και πολλές πληροφορίες έχουν ήδη διακινηθεί με διαφόρους τρόπους.

Η προσωρινή Διοίκηση αναζήτησε τον τρόπο για την καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη του Σωματείου και πρότεινε οι ανακοινώσει μας να διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας της ΜΣτΕ. Δεδομένου ότι αυτό δεν έγινε αποδεκτό θα δημιουργήσουμε, με ελάχιστο κόστος, ένα διαδικτυακό ιστό-τόπο με το όνομα www.adelfotita.gr στον οποίο θα αναρτώνται οι κατά καιρούς ανακοινώσεις της προσωρινής Διοίκησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αποσταλεί σε έναν περιορισμένο αριθμό μελών των οποίων η Γραμματεία έχει τις ηλεκτρονικές Διευθύνσεις και θα παραδοθεί επίσης σε αντίγραφο σε όσο περισσότερα μέλη μπορούμε με την παράκληση να την διανείμουν και εκείνοι σε όσο το δυνατόν περισσότερους.
Συγκρότηση σε Σώμα της Προσωρινής ΔιοίκησηςΜε την απόφαση 1345/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε την 22α Μαΐου 2017 διορίσθηκε προσωρινή Διοίκηση η οποία σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφαση του Δικαστηρίου συγκροτήθηκε σε σώμα την 26η Μαΐου 2017 με την εξής σύνθεση:

Βασίλης Κούτσης, Πρόεδρος

Δημήτρης Μακρατζάκης, Αντιπρόεδρος

Λεωνίδας Κασιάπης, Γραμματέας

Νικόλαος Ζωγόπουλος, Ταμίας

Γεώργιος Κολύρης, Μέλος

Νικόλαος Σαμανίδης, Μέλος

Δημήτρης Δενεδιός, Μέλος

Στέλιος Νομικός, Μέλος

Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Μέλος

Παναγιώτης Τσάκωνας, Μέλος

Αετός Τζιφάκης, Μέλος

Ως αναπληρωματικά μέλη διορίσθηκαν οι κ.κ. Μπουρμπούλιας Αναστάσιος, Κρανιδιώτης Ιγνάτιος, Κανέτης Μάξιμος, Ματαράγκας Διονύσιος και Μελιτάς Χαράλαμπος.

Η προσωρινή Διοίκηση θα διενεργεί όλες τις αναγκαίες, επείγουσες πράξεις διοικήσεως και εκπροσωπήσεως,  εξώδικης  ή  δικαστικής,  του  σωματείου  με  την  επωνυμία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ιδιαίτερα δε την εκπροσώπηση ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας αρχής, την κάλυψη των μισθοδοσιών του προσωπικού του, την αντιμετώπιση των επειγουσών οικονομικής φύσεως υποθέσεων.

Μετά την συγκρότηση σε σώμα προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε στην παραλαβή από την υπό αναστολή διοίκηση την έδρα και όλα τα έγγραφα, το ταμείο και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. Στο σημείο αυτό υπήρξε εμπλοκή διότι τα μέλη της υπό αναστολή Διοίκησης υποστήριζαν ότι η έδρα του Σωματείου είναι ένα γραφείο στον 4ου Όροφο του Τεκτονικού Μεγάρου Αθηνών και όχι το Γραφείο Νο 1 στον 5ου Όροφο όπως προκύπτει από τον σχετικό φάκελο της Δ.Ο.Υ.

 

Παράδοση – Παραλαβή

Για το θέμα αυτό έγινε αλληλογραφία (εξώδικα) και προφορικές συνεννοήσεις χωρίς αποτέλεσμα και αναγκασθήκαμε να προσφύγουμε στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων οπότε εκδόθηκε προσωρινή διαταγή την 22α Ιουνίου 2017 με την οποία υποχρεώθηκε η υπό αναστολή Διοίκηση να παραδώσει τα γραφεία του Σωματείου που είναι δηλωμένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως επίσημα γραφεία και τα κλειδιά αυτών, ήτοι το γραφείο που βρίσκονται στον 5ο Όροφο του Μεγάρου επί της οδού Αχαρνών 19 και Σουρμελή και επίσης να παραδώσουν όσα η προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου ανέφερε. Ζητήσαμε με νέο έγγραφο και τα υπόλοιπα έγγραφα και στοιχεία δεδομένου ότι αυτά τα οποία παραλάβαμε την 27η Ιουνίου 2017 δεν ήταν αρκετά για να προχωρήσουμε στην εκτέλεση των καθηκόντων μας. Μετά νέες συνεννοήσεις έχει ορισθεί συνάντηση την Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 οπότε και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παράδοσης – παραλαβής.
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προσωρινή Διοίκηση θα μελετήσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία τα οποία θα παραλάβουμε, θα φροντίσει για την προστασία όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Σωματείου, θα διαχειρισθεί όλες τις υποθέσεις δικαστικές και εξωδικαστικές όπως προβλέπει η Δικαστική Απόφαση διορισμού της και εν γένει θα φροντίσει κατά τον καλύτερο και νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου.

Ανακοινώσεις της Προσωρινής Διοίκησης

Η προσωρινή Διοίκηση θα εκδίδει ενημερωτικές ανακοινώσεις οι οποίες θα εγκρίνονται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε τα μέλη του Σωματείου γνωρίζουν τις προσπάθειες και τις ενέργειες της προσωρινής Διοίκησης. Η άμεση πληροφόρηση είναι υποχρέωση της προσωρινής Διοίκησης προς τα μέλη και με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε κάθε πιθανότητα διακίνησης λανθασμένων πληροφοριών.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βασίλης Κούτσης                    Λεωνίδας Κασιάπης